Виктор Кузнецов

Виктор Иванович Кузнецов, руски писател и литературовед, е автор на книгите: “Тайната за гибелта на Есенин” (1998), “Тайната на Октомврийския преврат. Ленин и немско-болшевишкия заговор” (2001), “Есенин. Убийство след убийството” (2006). Член на Съюза на писателите на Русия. Доцент в Университета за култура и изкуство (Санкт-Петербург). Умира на 5.05.2012 г. в Петербург.


Публикации:


Интервю:

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ: ИМЕНАТА НА УБИЙЦИТЕ НА СЕРГЕЙ ЕСЕНИН СА ИЗВЕСТНИ – ЯКОВ БЛЮМКИН И НИКОЛАЙ ЛЕОНТИЕВ/ превод: Георги Ангелов/ брой 7 март 2009