ПИСМО ДО ПОТОМЦИТЕ

Анастас Стоянов

ПИСМО ДО ПОТОМЦИТЕ

Писмо до потомците - няколко реда.
От фронта идва тъй къса победа,
когато пишат за геройска победа,
или на героя за смъртта.

Писмо до потомците. Няколко думи,
колкото побира шепа една -
хайдушката мярка за сетни куршуми,
надежда сетна или сетни зърна.

Късо слово до вековете зарил съм.
Под корените. С топла ръка.
От кървавото писмо на априлци
знам, потомци,
да пиша така!

От дългите нощи - та до зората,
от дългите пътища - та до дома,
от дългите мълнии на знамената
научи се българинът
на къси писма.


***
Не знам, Българийо, не знам
дали под този свод
широк и ням,

на тази ли, на друга ли звезда
живеят люде като нас окати,
чиято засияла свобода
да има толкова рождени дати

и толкоз кръстове
пред своя храм…

Не знам, Българийо,
не знам…


СИЗИФ

Най-трудното, Сизиф, е не тогава,
когато тикаш камъка с ръце
и трябва там, под тежестта лукава,
не рамо да подлагаш,
                                 а сърце;

не е най-трудното дори това,
че горе с него изпълзял едва,

отново рухва той назад, назад! -
за да те върне пак при твоя ад.

Най-трудното е на самия връх,
когато спреш да си поемеш дъх,

погледнеш към съдиите си неми
и видиш през сълзи накървавени,
че грешници, от тебе по-големи,
отдавна, мой Сизифе,
                                  са простени.