Владимир Шуф

Владимир Александрович Шуф, руски поет, прозаик и публицист, военен журналист, пътешественик, е роден през 1865 г. (по други данни - в 1863 г.) в Москва в семейство на адвокат. Завършва гимназия в родния си град. Печата от 1884 г. Работи в различни издания. Военен кореспондент по време на гръко-турската и руско-японската война. Поетични книги: “Крымские стихотворения” (1890, 1898); “В край иной…” (сонети, 1906), “Гекзаметры” (1912), автор на романа в стихове “Сварогов”, поеми, прозаични (романа “Кто идет?”; разкази) и драматични произведения, множество преводи. Умира на 49 г. от туберкулоза през 1913 г. край Ялта. Гробът му е изгубен, но е известно, че е погребан в Масандровското (Поликуровско) гробище в Ялта.


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ - XIX ВЕК/ превод: Красимир Георгиев/ брой 50 април 2013