Александра Улитина

Александра Вячеславовна Улитина е родена на 29.05.1978 г. в град Владимир. Завършила е Владимирския областен колеж по култура. През 1995 - 1997 г. учи в Литературния институт „А. М. Горки”. Работила е като кореспондент на областните вестници „Трибуна” и „Владимирски ведомости”. Първата й публикация е във в. „Владимирски литератор” (1992). Следват списанията „Младост”, „Ден и нощ”, „Илия” и др. Автор е на стихосбирката „Аз Музата видях за първи път” (1994). Участва във форума на младите писатели на Русия (2002). Лауреат на Международната благотворителна програма „Нови имена”. Името й е записано в книгата „Талантите на ХХІ век”. Член е на редакционната колегия на интернет списанието „Колело”. Член на Съюза на писателите на Русия от 2001 г.


Публикации:


Поезия:

И ТЪГАТА ПОНЯКОГА ИМА СИ ПРАЗНИЦИ…/ превод: Антонина Димитрова/ брой 50 април 2013