ВРАГЪТ

Димо Боляров

Както гости, тук на равнината,
събрахме се случайно аз и ти,
тъй и в пътищата на войната
срещнали се нашите бащи…

Било зима. В мокрите окопи
бръскал черен от дима снегът,
а от запад три зелени роти
атакували за трети път.

Трети път преминали реката,
трети път ударил щик във щик,
трети път прегракнали дулата
да задяват яростния вик.

И в дола окървавен, където
не посмял и вятърът да спре
нашите бащи от гняв обзети,
срещнали се в снежното море;

срещнали се в третата атака
зли и настървени, в кръв и сняг…
Трети път нахлули те оттатък,
трети път ударили на бяг.

Но баща ти легнал непогребан
върху заледената река…
Аз не искам да се срещам с тебе,
ако ще се срещаме така!…