Джубран Халил Джубран

Джубран Халил Джубран е най-видният представител на арабския символизъм от началото на 20 век, характеризиращ се със стремежа за всестранно възраждане на арабските народи. Роден е на 06.01. 1883 г. в Бшаре, малко планинско селце в Северен Ливан. През 1895 г. семейството му емигрира в САЩ. От 1898 г. до 1901 г. Джубран учи в Бейрут, след което се връща в САЩ. От 1908 г. до 1910 г. живее в Париж, където изучава живопис и се запознава с френската литература. После отново се установява в САЩ и в края на Първата световна война основава в Ню Йорк обединението на писателите от сиро-американската школа „Лига на перото”. Образован с традициите и на Изтока, и на Запада, Джубран притежава универсална дарба на мислител, живописец и график, поет и писател. Близкият му приятел Огюст Роден го нарича „Уйлям Блейк на 20-ти век” заради човеколюбието му и протеста му срещу социалните несправедливости. Дебютът му в литературата е през 1905 г. с есето „Музиката”. Следват сборниците с разкази „Нимфите на долината” и „Метежни духове”. През 1912 г. излиза повестта му „Пречупени криле”, а през 1914 г. - книгата с миниатюри „Сълза и усмивка”. През 1918 г. се явява първото му произведение на английски „Лудият”, следват „Бури” (на арабски), „Предтечата” (на английски), „Удивителното и чудесното” (на арабски), „Пророкът” (на английски). От 1926 г. пише само на английски - „Пясък и пяна” и „Исус - син човешки” (1928) и „Боговете на земята” (1931). Умира на 10.04.1931 г. в Ню Йорк. По негово желание тленните му останки са пренесени в Ливан, а във Вашингтон е построен негов паметник.


Публикации:


Проза:

ИЗ „ПЯСЪК И ПЯНА”/ превод от английски: Спас Николов/ брой 50 април 2013


За Джубран Халил Джубран:

НЕБЕСНАТА ПЕСЕН НА ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУБРАН/ автор: Красимира Василева/ брой 50 април 2013