СРЕБЪРНИ СТРЕЛИ

Печо Господинов

1. Вечер

В душата ми гаснат слънца,
Ранени от злите тъми,
Пронизани, болни тъми…

Рой гарвани плачат в нощта,
Прокудени, черни души:
Умира, угасва свещта…

Луната ме стреля с лъчи.
Усмихната с кървава скръб -
Душата ми в горест мълчи…

2. Песен

Кат морен бранник ще угасна,
С усмивка кротка озарен, -
Кат морен бранник ще угасна,
От нужди черни победен.

Разпънат, грохнал в изнемога
Живота ми ще отзвучи, -
Разпънат, грохнал в изнемога
Без радост, въздух и лучи.

1924