Абдула Даганов

Абдула Даганов (Абдула Газимагомедович Даганов), дагестански поет и прозаик, е роден през 1940 г. в село Гочоб, Чародински район на Дагестанска АССР. Завършва Буйнакското педагогическо училище, факултета по журналистика на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, Висшите литературни курсове при Литературния институт „М. Горки” в Москва. Работи като учител, редактор на аварското радио, завеждащ отдела за литература в републиканския аварски вестник „Красное знамя”, завеждащ Бюрото за пропаганда на художествената литература при Съюза на писателите на Дагестан, старши редактор в Републиканския научно-методически център на Министерството на културата на ДАССР, редактор на аварското списание „Литературный Дагестан” и др. Публикува от 1959 г. Първата му книга „Я вырос в горах” се появява през 1967 г., тя е последвана от „Рассвет”, „Пора цветения роз”, „Голубая долина”, романа „Рыжие камни”, „Огни на вершинах” и др. Член на Съюза на писателите на СССР от 1970 г. Член на КПСС от 1979 г. Член на ръководството на Съюза на писателите на Република Дагестан. Превежда на аварски език стихове и поеми на Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковски, В. Фьодоров, К. Емин, Межелайтис, Турсун-Заде и други. Народен поет на Дагестан. Умира на 28. 01. 2012 г.


Публикации:


Поезия:

АЗ ВСЪЩНОСТ НЕ ПОЗНАВАМ ПРОЛЕТТА…/ превод от руски: Димитър Златев/ брой 49 март 2013