ПРАЗНИКЪТ НА МАМА

Борис Вулжев

Подир сняг и киша
идва този ден.
И е някак пищно,
радостно край мен.

Месец март съблича
стария кожух.
Чувам песен птича
и напрягам слух.

Минзухарът чуден
с пламък жълт гори.
И съм се събудил
още призори.

Как да изненадам
мама в тоя миг?
Сетих се - награда
в специален плик!

Със цветята свежи
ще й занеса
моя нов бележник,
че съм пръв в класа.