Миливой Славичек

Миливой Славичек (Milivoj Slavicek), хърватски писател, e роден на 24.10. 1929 г. Завършва университета в Загреб, където се изявява като поет. Бил е председател на Обществото на писателите на Хърватия. Посланик в Полша (1992-1993). Преводач от полски и други славянски езици.


Публикации:


Поезия:

ЗА ЛЮБОВТА И ЗА МОЯТА ЛЮБОВ/ превод: Иван Коларов/ брой 48 февруари 2013