Алексей Любомудров

Алексей Маркович Любомудров е руски учен и публицист, доктор на филологическите науки, водещ научен сътрудник в Института за руска литература (Пушкинския Дом) към РАН. Автор на книгите „Знамения Божии от святых икон. 1991-1996″, „Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев” (2003) и др.


Публикации:


Публицистика:

БОРИС ЗАЙЦЕВ/ брой 47 януари 2013