Николае Есинеску

Николае Есиненку (Nicolae Esinencu), поет, прозаик, драматург, сценарист от Молдова, е роден на 13.08. 1940 г. в Кицкани-Век, район Орхей. Завършва Републиканското училище за физическа култура (1959), Литературния институт в Москва (1971-1973). Дебютира с поетичния сборник „Антени” (1968), следват „Същност” (1969), „Невъзмутимото дете” (1979), „Почакай, да ти кажа…” (1983) и др. Проза: „Сакля” (1968), „Портокал” (1970), „Време да се обича” (1977) и др. Литературен редактор в издателство „Лумина”; секретар, а после съветник в Съюза на писателите на Молдова (от 1989). Член на Съюза на филмовите дейци на Молдова, Съюза на писателите на Молдова и на Съюза на писателите на Румъния. Автор на романи, пиеси („Grand Prix”, „Taбакера” и др.), сценарии, книги за деца. Негово „Избрано” в 6 т. се появява през 1999-2004 г. Носител на много награди, на ордена „Gloria Muncii” (1996). Заслужил деятел на изкуството на Република Молдова.


Публикации:


Поезия:

ЗАВЕЩАНИЕ/превод: Нико Стоянов/ брой 47 януари 2013