Насос Никопулос

Насос Никопулос (1926 - 1991) е гръцки поет и театрален критик. Роден в Каламата. Завършва средно образование в родния си град и политически и икономически науки в Атина. През годините на немската окупация се включва в Съпротивата. Пише стихове от юношеските си години. Автор на поетичните сборници „Изход от безветрието” (1959), „Медно ехо” (1961), „Харман от дърво и желязо” (1963), „Обедна светлина” (1965), „Планове за големи повърхнини” (1970), „Вселената и стената” (1974) и др. Подготвя за печат и издава три тома избрани произведения на Чехов.


Публикации:


Поезия:

БЛЯН ИМАХМЕ…/ превод: Михаил Берберов и Марин Жечев/ брой 46 декември 2012