Поетичен свят, изграден от прости истини и здраво нравствено чувство

БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА НИКОЛАЙ ГЮЛЕВ

Драги Николай Гюлев,
Благодаря Ви за книгата “Пръст и вода”.
Споделям напълно Вашите думи:
Не пиша често,
ала пиша честно.

От своя страна трябва да добавя: - И пишете хубаво. Впрочем пръстта и водата са достатъчни, за да растат цветята.
Пожелавам Ви здраве и още по – хубави стихове.

Ваш: Атанас Далчев
София, 7 май 73 г.


Драги Гюлев,

Получих “В часа на отлива”. Благодаря ти, че не си ме забравил в тия дни, когато така лесно се забравя. Книгата ти е хубава. За разлика от другите ти книги е по-социална, по-тревожна. Иначе хубавите неща от другите ти стихове като човечност, загриженост за другите, за битието човешко, за чистотата и красотата са пак тук, може би на един по-добър, по-висок етап.
Пиши, търси себе си и не се бой ни от критика, ни от приятели.
Ако нещо ми се иска да има повече в тази книга, това са конкретните образи – ти почти всичко свеждаш до синтезирана в малко думи истина, а на читателя му се иска и малко да отдъхне от проклетите въпроси на времето, да се отпусне с красотата без да дълбае в себе си и да се тревожи.
Но това си е мое мнение, то съвсем не е задължително за теб.

20. 07. 80 г.
Боженци

С поздрав и пожелание за нови успехи:
Андрей Германов


Хубава е третата стихосбирка на Николай Гюлев “В часа на отлива”. Поетът е постигнал простота на израза и изящество на словото. Чувството за хумор и сатира също не му е чуждо. За бъдеще му пожелаваме по-малко пастелност и повече горещина. Той сам съзнава това, като пише:
“Щом е кръвта успокоена,
щом няма в мен загадка,
дори солта не е солена
и захарта не ми е сладка.”

Александър Геров
30 април 1981 г.
вестник “Литературен фронт”


В стиховете на Николай Гюлев има подкупваща непосредственост, естетически осмислена от умението на автора да превръща и най-делничното събитие, най-обикновената наглед случка в поетическа миниатюра. Кратката форма е овладяна от поета. В нея той всякога съумява да вложи една значима мисъл, всякога я насища с духовно напрежение.

Атанас Свиленов
списание “Младеж”, 8 книжка, 1975 г.


Поетичния свят на Гюлев е съграден от прости истини и при разпоредбата на едно здраво нравствено чувство. Оттук е влечението към естествената битност на нещата, които той нарича с обикновените думи пръст, вода, глътка въздух, труд, любов, природа, птици, трева.

Минко Бенчев
вестник “Литературен фронт”, 26 август, 1976 г.


Драги Николай Гюлев,

Благодаря за хубавата книга , която си ми изпратил. Твоята “Лятна есен” ми хареса, защото не мирише на литература, а дъхти на живот.
Поздравявам те!

Деньо Денев
Сливен, 22 септември /лятно-есенен ден/ 2002 г.