Светлана Копел-Ковтун

Светлана Копел-Ковтун (Светлана Коппел-Ковтун) е родена на 28.02.1969 г. Живее в Украйна. Занимава се с журналистика от 1992 г. Започва в телевизията като водеща, автор и режисьор на цикъл предавания на религиозно-философска тематика, после работи в регионален вестник. От 2004 г. е сътрудник на украинското православно списание «Мгарский колокол». Понастоящем е отговорен редактор на това месечно издание, дизайнер. Също е редактор на сайта на Мгарския Спасо-Преображенски манастир, редактор на портала «Омилия». Учредител и ръководител на Международния клуб на православните литератори «Омилия». Публикувала е в сп. «Мгарский колокол», в. «Відомості Полтавської єпархії», «Вісник», «Лубенщина», е-списанието «Русская неделя», «Православіє в Україні», «Религия и СМИ», «Русская линия», «Амвон» и др. Стиховете й са публикувани  в колективни сборници и в периодиката. Член на Националния съюз на журналистите на Украйна. Лауреат на конкурсите «Православная моя Украина» (2009) и Националната литературна награда «Золотое перо Руси» (2010). Наградена е с орден «1020-летия Крещения Руси».


Публикации:


Поезия:

15 СЪВРЕМЕННИ РУСКИ ПОЕТИ/ превод: Георги Ангелов/ брой 46 декември 2012