ПРЕДИ СВЪРШЕКА НА СВЕТА

Ваня Данева

Трябва ли да прекося
целия ми живот,
за да откриеш
моето отсъствие?

Искам да обикна и
другата си половина,
но твоята сянка
лежи между тях.

Вярвам на случайния
минувач, който каза:
„Истината е като орех,
първо го счупи!”

Земята се върти
толкова бързо, че
не успяваме да посеем
красивите си мечти.

За тебе и за себе си
направих лодка
от орехова черупка -
вместо Ноев ковчег.