Зоя Богомолова

Зоя Алексеевна Богомолова, известна руска писателка, критик, литературовед, педагог, почетен гражданин на Република Удмуртия, е родена на 5.02.1923 г. в Първомайски район Оренбургска област. Завършва литературния факултет на Чкаловския (Оренбургски) учителски институт (1941) и Ставрополския педагогически институт (1948). Работила е като учителка по руски език и литература в Приуралското средно училище, директор на Сергиевското средно училище в Оренбургска област, завеждаща учебната част в училище в Ставропол, старши преподавател на катедрата по литература в Ставрополския държавен педагогически институт, завеждаща катедрата по литература на Муромския държавен педагогически институт. От 1958 г. свързва живота си с Удмуртия. Изинава пътя от доцент до професор в катедрата по руска филология в Удмуртския педагогически институт (сега УдГУ). Кандидат на филологическите науки. Възпитала не едно поколение филолози. В продължение на 40 г. популяризира творчеството на писатели, художници, композитори на Удмуртската Република. Делегат на всички конгреси на Съюза на писателите на СССР и РСФСР. 30 години ръководи Съвета за литература и изкуство на Републиканското общество „Знание”, от 1989 - Федерация на жените с творчески професии. Наградена с ордени медали и мн. др. награди. Автор на книгите „Песня над Чепцой и Камой”, „Восхождение”, „Как молния в ночи”, „Река судьбы”, „Неумолкнувшая песнь соловья”. Умира след продължително боледуване на 13.10. 2012 г.


Публикации:


За Зоя Богомолова:

ОТ КОХОРТАТА НА РУСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ/ автор: Николай Дорошенко/ брой 45 ноември 2012