ПРИТЧА

Николай Славов           

                        на Пламен Александров
                                      в памет

В кръстопътя на живота
на дървото му се вие свят,
по коя от другите посоки
да поеме
обезкоренено -
към различната Голгота,
дето няма връщане назад.
Или с времето високо
да живее
му е отредено…