Оскар Давичо

Оскар Давичо (Oskar Davico), сръбски писател, е роден на 18.01. 1909 г. в град Шабац в еврейско семейство. Завършва философия в Белград (1930). Работил като учител в средно училище. Член на комунистическата партия, репресиран за убежденията си - осъден на каторга през 1932 г. По време на нацистката окупация е в италиански концлагер. После се сражава срещу нацизма като партизанин. От 1944 г. е избран за първи секретар на Съюза на писателите на Сърбия. Член-кореспондент на Югославската академия на науките и изкуствата (1951). В стиховете и поемите му от края на 30-40-те г. преобладават елементи на реализма. После се изявява като теоретик на модернизма. Автор на романа «Песен» (1952), поредица от романи под общото заглавие «Каторга» (т. 1-5, 1963-1972), написани предимно в сюрреалистичен стил. Носител на много литературни награди. Герой на социалистическия труд. Умира на 30.09. 1989 г. в Белград на 80 г. Произведенията му са преведени на 17 чужди езици, включително български.


Публикации:


Поезия:

ЛЮБОВ/ превод: Иван Коларов/ брой 45 ноември 2012