Анна Броделе

Анна Юлиевна Броделе (Anna Brodele), латвийска съветска писателка е родена на 3(16). 09. 1910 г. в село Таурога, Литва, в семейство на лесничей. Публикува от 1927 г. За участие в нелегална работа в буржоазна Латвия е затваряна (1932-1936). Учи в Литературния институт в Москва. Автор на сборника стихове “Свободна родина” (1946), военните разкази “Силни хора” (1946). В следвоенните години в латвийските театри се играят пиесте й за колхозния живот (”Пролет в село Речно”, 1948), както и „Учителят Страуме” (1949). Най-значителното от прозата й е повестта “Марта” (1950), романът „Тихото градче” (1967) за борбата на съветската власт в буржоазна Латвия, романите за колхозния живот „С кръвта на сърцето” (1955) и „Вярност” (1960). На проблемите на младежта са посветени повестите „Синият врабец” (1965), „Това е моето време” (1969). Наградена с 2 ордена и медали. Умира през 1982 г.


Публикации:


Поезия:

ПОЕТИ ОТ ЛАТВИЯ/ превод от руски: Георги Ангелов/ брой 44 октомври 2012