Юрий Федкович

Осип-Юрий Адалбертович Федкович, украински писател, е роден на 8.08.1834 г. в град Сторонец-Путилов, Буковина, тогава в Австро-Унгария, сега село Путила, Черновицка област в семейство на дребен дворянин. Първият деец на украинската литература в Буковина. Поет, прозаик и драматург. Живее в родния си град до 1846 г. Родната земя на Федкович - Путила (сега районен център на Черновицка област) етнографски принадлежи към Гуцулско, разделено с административни и политически граници между Буковина (северната й част образува Черновицка област), Галиция, където тя заема южната част на Ивано-Франковска област, и Трансилвания (в съвременна Румъния). По времето на Федкович Буковина образувала отделен край в Австро-Унгарската империя. Завършва двукласно немско реално училище в Черновци (1846 - 1848). Работи в Яш и др. в Молдова (1849 - 1852); на военна служба (1852 - 1863) е в Трансилвания, участва в поход в Италия (1859), тогава написва и първото си стихотворение (1858). После работи в родното си село, училищен инспектор е във Вижницка околия (1869 - 1872), редактор в лвовското издателство „Просвещение” и театър „Русская Беседа” (1872 - 1873). Прекарва последните си години в родния си град, където е редактор на в. „Буковина” (1885-1888). Автор на сборниците „Стихотворения” (1862), „Стихотворения” (1862-1867), „Стихотворения” (в 3 т., 1867-1868), „Диви мисли” (1876) и др. В тях преобладава гуцулската тематика и буковинския фолклор. Поемите му са посветени на героичните подвизи на въстаниците: „Довбуш” (1862), „Юрий Гинда”, „Лукиян Кобилица” (1865), „Киртчали”, „Шипотските брези” и др. По много от стиховете му е създадена музика, а песните му са много популярни и днес. Пише стихове и на немски. Автор на разкази и повести за живота на гуцулските жители. Драми: битова комедия (1865), историческа трагедия „Хмелницки”, мелодрама „Кормчия”. Превежда Гьоте, Шилер, Хайне, братя Грим, Пушкин, Андерсен, „Макбет” на Шекспир и др. Пише до смъртта си. Почетен член на Научното общество „Тарас Шевченко”, което издава 4 т. съчинения (в 6 книги) на писателя в Лвов през 1902 - 1938 г. Умира на 11.01. 1888 г. в Черновци, погребан в Руското гробище. Сега в Черновци има музей на Федькович, а местният университет носи неговото име.


Публикации:


Поезия:

ПЕСНИ МОИ/ превод: Тодор Харманджиев/ брой 44 октомври 2012