Дониш

Ахмад Махдум бин Носир Дониш [прозвище - Кала] (1827, Бухара, - 1897, Бухара) е изтъкнат таджикски писател и философ. Начело на кръга таджикски просветители през 19 в. Роден в семейство на беден имам. Учи в медресе. Най-образованият човек в Бухарския емират. Участва в емирски посланически мисии в Петербург (нооември 1857, октомври 1869, януари 1874), застъпва се за усвояването на руския език в култура. Разработва проект за реформи в емирата. Произведенията му „Кратка история на мангитските емири на благородна Бухара” (1860-1865) и „Редки произшествия” (1875-1882) са важен източник за историята на Бухара от 19 в. Съчиненията му оказват влияние на развитието на литературата на народите от Средна Азия.


Публикации:


За Дониш:

AХМАД МАХДУМ БИН НОСИР ДОНИШ - „РЕДКИ ПРОИЗШЕСТВИЯ”/ автор: Алексей Мусорин/ брой 44 октомври 2012