Иван Лалич

Иван Лалич, сръбски поет, прозаик и преводач, е роден на 08. 06. 1931 г. в Белград. Бил е журналист, редактор, съставител на няколко антологии (”Антология на съвременната френска поезия”) и сборници. След първата си книга (1955) издава редица поетични сборници, книги с есета и др. Носител на наградата „Йован Змай” (1961), „Васко Попа” (1996) и др. Умира на 28. 07. 1996 г. У нас е превеждан от Николай Кънчев, Иван Коларов и др., издадена е книгата му „Концерт византийска музика” (2003) в превод на Светлозар Игов.


Публикации:


Поезия:

ЛЮБОВ ПРЕЗ ЮЛИ/ превод: Иван Коларов/ брой 44 октомври 2012