Молла Непес

Молла Непес (Молланепес Кадирберди оглъ, 1810-1875) e туркменски поет, музикант и певец-имповизатор (бахши). Класик на туркменската литература. В творчеството си съединява традициите на класическата източна поезия с фолклорната линия. Най-популярна е любовната му лирика. Автор на дастана „Зухра и Тахир”, лирическата поема „Аз дойдох” и др Цикъл късни стихотворения на поета е посветен на героико-патриотичната тема.


Публикации:


За Молла Непес:

МОЛЛА НЕПЕС/ автор: Иван Голубничий/ брой 43 септември 2012