Вячеслав Румянцев

Вячеслав Борисович Румянцев, руски историк, журналист, литературен критик, e роден на 20.10.1957 г. в Ленинград, СССР. Завършил историческия факултет на МГУ (1984). Десет години е преподавал история в училище и техникум. Бил е депутат до разпускането на Съветите от Елцин през 1993 г. Участвал е в работата на няколко интернет-проекта. Основател и главен редактор на интернет-портала „ХРОНОС: Всемирная история в интернете” от 20.01. 2000 г. Награден със специална диплома на Литературния форум „Золотой Витязь” в Тула (за историческа обективност) през 2011 г.


Публикации:


Публицистика:

НА 5 ЮЛИ 2012 Г. ТРАГИЧНО ЗАГИНА МИХАИЛ ТЕЛЕГИН/ брой 43 септември 2012