Джордже Баронзи

Джордже Баронзи (George Baronzi, 1828, Браила - 28.05.1896) е румънски поет, белетрист, журналист и преводач от френски и английски. Заемал е различни административни длъжности. Публикува от 1844 г. Автор на стихове, пиеси, басни, сатири, романи, преводи. Преработва теми от народното творчество. Критикува буржоазията и корумпирането на чокоите. С романа си „Загадките на Букурещ” в 3 тома (1862-1864) става един от пионерите на румънския роман. Автор на пиесата „Матей Бесараб”. Негови „Избрани стихотворения” излизат посмъртно (1909).


Публикации:


Поезия:

MATER DOLOROSA/ превод от румънски: Иван Коларов/ брой 43 септември 2012