Ригор Семашкевич

Ригор Михайлович Семашкевич (Рыгор Семашкевіч), белоруски съветски поет, прозаик, критик, публицист, литературовед, е роден на 12.09.1945 г. в село Домаши, Молодечненски район, Минска област. Завършва филологическия факултет на Белоруския държавен университет (БГУ) (1966). Публикува от 1959 г. Учителства. От 1970 г. преподава белоруска литература в БГУ. Кандидат на филологическите науки (1970), доцент (1980). Автор на сборниците със стихове „Лесовичка” (1968), „Суббота” (1973) и др., на хумористичната повест „Батька в круговороте” (1976), статии за съвременни белоруски писатели, книгите по история на белоруската литература „Белоруското литературно-обществено движение в Петербург” (1971), „Янка Купала и белоруското въраждане” и др. Умира през 1982 г., ненавършил 37 г.


Публикации:


Поезия:

ПОВИК/ превод: Марко Марков/ брой 42 юли 2012