Олга Ступенкова

Олга Ступенкова (Ольга Ступенькова) живее в град Прохладни, Кабардино-Балкарска република на Русия в Северен Кавказ. Работи в сферата на образованието. Пише стихове за възрастни и за деца и превежда поезия от български и от украински език. Публикува в регионалния литературен печат, нейни преводи на поезията на български поети излизат в под рубриката „Поэзия без границ” в районния вестник „Прохладненские известия”. Нейни стихове и преводи са заемали призови места в поетични конкурси и фестивали на културата.


Публикации:


Поезия:

КАКВО НИ НОСИ ЩАСТИЕ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 42 юли 2012

ОЧАКВАНЕ НА ПРАХ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 51 май 2013