Франтишек Челаковски

Челаковски, Франтишек Ладислав (Frantisek Ladislav Celakovsky, 7.03.1799 - 5.08.1852) е чешки поет, литературен критик, фолклорист и преводач. Роден в Страконица. Син на беден дърводелец. Майка му е до омъжването си е прислужничка в немските домове на Прага. Учи философия в Прага, но не завършва.Първият му сборник с оригинални и преводни стихове излиза през 1822 г. Работи като частен учител (до 1829 г.) и преводач. От 1833 г. се занимава с журналистика и коректорство. През 1835 г. е назначен за професор по чешки език и литература в Университета в Прага. От 1838 г. е библиотекар. Професор по славянска литература в Бреслау (Вроцлав) (1841-1849). През 1849 г. става професор в Прага, но не намира подкрепа, разочарова се, а и умира втората му жена. Поетът се разболява и умира. В поетическата и научната си дейност отстоява идеите на славянското единство и на чешкото и славянското народно творчество. Автор и съставител на „Славянски народни песни” (3 т., 1822, 1825, 1827), „Мъдрословието на славянския народ в пословици” (1852), „Отглас от руски песни” (1829) и „Отглас от чешки песни” (1839) и др. През 1840 г. излиза книгата му с любовни и патриотични стихове „Столистната роза”. Проявява интерес към чешкия фолклор, както и към българския - превежда български народни песни. Превежда Марциал, Гьоте, Уолтър Скот, Мицкевич, Пушкин, Крилов. Съставя две представителни христоматии на руската и полската литература.


Публикации:


Поезия:

ПРОКОП ГОЛИ/ превод: Григор Ленков/ брой 42 юли 2012