ЕСЕН

Светозар Аврамов

ЕСЕН

Дърво над реката -
оглежда пожълтелите
листа на живота си.

ВЪЗРАСТ

Отлетелите години
все повече ме затварят
в обръча на мълчанието.

ПРЕГРЪДКА

Топъл вятър прегръща
болката, прииждаща
от глъбините на самотата.

УТЕХА

Сред дългия мрак -
жадно сънувам
светлината на детството.

МОМИЧЕ

Защо се заселваш
в живота ми есенен,
пролетно цвете!

СЪЗЕРЦАНИЕ

Говоря бавно с тишината
на оставащото време -
сякаш съм безсмъртен…

НОСТАЛГИЯ

Загледан в птичия полет,
се питам като воин уморен:
защо крилата ми са вкаменени?

МОНОЛОГ

           На Алла Павлова

Като тъжна цигулка
потъвам в спомена
на утрешните дни.

САМОТА

Искам да дам риза
на ближния, но няма
никой в тази пустош…

МИЛОСТИНЯ

Гладни времена придойдоха…
Старият боец протегна ръка
и пречупи смирено гръбнак.

КАФЕНЕ

Когато всички се разотидоха,
нашумелият поет говореше
за своето величие със себе си.

ДИАЛЕКТИКА

             На дъщеря ми Невена

Летиш напред, река,
в една посока:
назад остава - изворът.