„ПРОФ. ИВАН Д. ШИШМАНОВ – ВЪЗРОЖДЕНЕЦЪТ И ЕВРОПЕЕЦЪТ”

Знаменателно е, че нашият народ краси спомените за най-достойните си личности с определението „голям българин”. Макар донякъде архаично, то навява убедителни асоциации за благородство. За отдаденост в ползу роду. За възрожденски добродетели, обкичили съвременността. И за още бисери от националната нравствена палитра. Няма съмнение, че те са извоювана награда и от професор Иван Шишманов (1862 - 1928), чиято 150-та годишнина отбелязваме това лято. Подарък за неговото многостранно дело ни е едноименният сборник „Проф. Иван Д. Шишманов - възрожденецът и европеецът”. Сполучливо подбран като тематика от Български П.Е.Н.-център, София и реализиран в издателство „Хайни”, С., 2012 г. Негов съставител е поетът Георги Константинов - председател на П.Е.Н.-центъра. В уводните си думи той споделя: „Проф. Иван Д. Шишманов е не само първият ни голям литературовед, насочил мъдър поглед към корените на нашата духовност, но той е ученият, който открива перспективната формула на приобщаването ни към европейската духовност. Ето защо неговата творческа и житейска биография се нуждае от нов прочит в сегашния ден на България. Паметта за него трябва да се извиси над нашенския навик да се забравят важни творчески имена и постижения като всичко да започва от бяла страница. Твърде неприемлива е и практиката - поради определена обществена конюнктура или поради недостатъчна осведоменост - да се осветява само частично едно значимо дело.”

Георги Н. Николов


„Проф. Иван Д. Шишманов - възрожденецът и европеецът”, издателство „Хайни”, С., 2012 г.