Всеволод Троицки

Всеволод Юриевич Троицки e роден на 4 август 1936 г. в Москва. Руски учен-литературовед, специалист по история на руската литература от XIX век и по методика на преподаването на руска литература; публицист. Доктор на филологическите науки. Главен научен сътрудник на Института за световна литература „А.М.Горки” към Руската академия на науките. Председател на комисията за преподаване на руски език и литература в училище в Отдела за литература и език на РАН. Професор, член-кореспондент на РАН от 1970 г. Автор на много статии и научни трудове.


Публикации:


Публицистика:

СЛАВА НА РУСКОТО СЛОВО!/превод: Дафинка Станева/ брой 41 юни 2012