Диомедес Даса Даса

Диомедес Даса Даса (Diomedes Daza Daza), колумбийски поет и белетрист, е роден в село Патилал. В поезията се изявява от началото на 70-те г. По професия е юрист. Университетски преподавател. Застрелян от двама неизвестни убийци, поетът умира на 3. 09. 2001 г. на 58 г. Творбите му са включени в антологии.


Публикации:


Поезия:

КАМЪК, НЕБЕ И НИЩО/ бележка и превод: Никола Инджов/ брой 41 юни 2012