ВЪЛЧА ПЕСЕН

Рашко Стойков

Слушайте нощния вятър засвирил,
дето разказва отвъд Балкана
как Стоян Мамин скътал за зимнина
вълче месо - 18 буркана!

В тия времена тъмни и стръвни,
кървави като вълчи капани,
мене ме стряскат, майко, в съня ми
вълчите наши буркани!

Страшно е, майко, страшно и весело,
както през сълзи го пее поета.
Майко Българийо, страдалнице песенна,
вълча Българийо клета!

Каква ли песен ще викне Балкана,
каква ли луда луна ще има,
празните наши, майко, буркани
като завият сред зима?!