МРАЗ

Ангелина Жекова

                        на Христо Черняев

Снегът скрипти. Небето е червено.
Ще бъде студ. Ще се прегърнат зверовете.
И цялата изцъклена вселена
в уплашените им очи ще свети.

Дали ще бъде студ или гладът
ще изцеди последните им сили -
ще гледат те във упор свойта смърт,
объркали реалността със милост.

Накрая, без молитва упокойна,
тъй както е било от памтивека,
ще се смирят след писъци нестройни,
с душички, неразбрани от човека.