Александър Мешчовски

Александър Иванович Мешчовски (1791/ 1792 - 1820) е руски поет и преводач. Произхожда от дворянско семейство. Учи в Московския университетски благороден пансион. През 1812 г. става доброволец в армията. „Разжалван завинаги” при неясни обстоятелства и изпратен в Оренбург. В литературата го подкрепят Василий Жуковски, чийто последовател е, и Пьотр Вяземски. Пише романси, балади и епиграми. Умира на 29 г. от скоротечна туберкулоза.


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ - XIX ВЕК - І/ превод: Георги Ангелов/ брой 39 април 2012