ХАЙКУ С БЪЛГАРСКО ЛЪЧЕНИЕ

Христо Черняев

Мисля, че древната поговорка „Най-голямата сложност е в простотата” важи за всички времена от развитието на поезията. Дали поетът пише класически сонет, дали творбата му е римувана или в бял стих, дали е със строга форма или е модерна ( както се казва напоследък), тя ще бъде ценна само ако нейната сърцевина е  естествена и ако носи съдбовния дух на нещо, което е истински дълбоко и преживяно, а не е преднамерено, не е гола претенция, не е мимикрия. Най-истинските поети са откровените поети и най-истинските творби са тези, които са пропити с неподправена искреност. Всичко това важи и за хайку поезията, която съвсем отскоро се появи в литературните ни издания. Нищо лошо няма, че  тази   с т а р о н о в а   форма  е заимствана от японски или китайски поетически традиции, стига да има нещо съществено в нея, когато се осъществява и на български. Общо взето досега не съм бивал особено очарован от нея, с известни изключения. И тук малката творба от два-три стиха е необходимо да остава в читателското съзнание и не само това, а да го озонира или пък стопля с енергията на вътрешната сила.

Един от малкото силни успехи в това отношение, който не е отбелязан досега, е книгата на Димитър Горсов „ Ронливи повеи”. Този талантлив поет познаваме от предишните му лирико-философски книги „Като дъх и ласка”, „Всичко на света”, „Крехка вечност”, „Черните бардове”, „Мигове като градини”, „Кафез за феникси”, „Ранени притежания”…  Струва ми се, че както в тях, така - и най-вече  - тук Димитър Горсов най-пълно се е осъществил като творец. При него това  с т а р о н о в о   х а й к у    зазвучава просто и прелестно.

Още в началото на книгата си той привлича вниманието ни:

Чувам как тупти сърцето ми.
Значи още има
стойностни неща!

Поетът, който сам казва, че му е отсъдено да пее „ в ад без Евридики”, вгледан в съдбата си, с незиблена тънкост прозира:

Птича сянка върху глинест склон те подминава.
Искаш или не - вечност с мимолетност
в една истина ще съчетаеш.

Твърде пестелив и лаконичен е Горсов в изразните си средства. В кратките му, като житни зрънца, творби се крие животворната сгъстена същина на една поезия, което сякаш излита оттам с криле и има необозрими хоризонти, небета и тичаща земя, където „ Тропат в галоп копитата - живата пръст търси мъртвата,   мъртвата търси живата”.  В тези творби има размах, има поетическа истина, има висока промисъл. „ Врага не мразя  -  ще каже авторът, за да изрази следващата сентенция: „ той самичък върши туй за двама ни!”  С поразяваща точност, по библейскому звучи това:

Уж Пилат след теб уми ръце, Исусе,
а две хиляди години
кръв тече…

Или:

С китка босилек мъртвеца изпращам,
с китка босилек за здраве ме ръсят…
С колко образа е истината?
                    

Не са ли проницателни стиховете, в които Димитър Горсов загатва за безсмъртния живот на човешката душа:

И в двата свята съм:
плът, търсеща духа си - тук,
дух, жалещ за плътта си - там!

Ето нещо по-земно:

Тревата никне.
Просто е,
но ми е драго.
                                      

С творбите в стих   х  а  й  к  у  книгата  „ Ронливи повеи” на Димитър Горсов е радостно творческо завоевание. Тя е успех за своя даровит автор и представлява една особено фина територия със своята специфична атмосфера, плод на житейско-творческата му съдба. Синтезираните му творби имат свой дъх и колорит, благодарение на тънкия резец на вдъхновеното му перо. И най-важното - те не са измислени, нито дестилирани, а са отражение на преживяно и осмислено. И накрая искам да изтъкна една благодатна черта на творбите на Димитър Горсов в книгата  му „Ронливи повеи”,  -  че тяхното лъчение е много българско, което им придава още по-силно очарование. Не случайно за творбите му важи казаното от него:                    

Стон на цвете.
Тъй е тих!
Отзвук на друг стон ли е?


Из книгата„ Апостоли на българския дух”, София,  2008 г.