Леонид Зеленски

Леонид Зеленски е роден на 31.05. 1945 г. в гр. Ардон, Украйна. Живял е и е работил в Латвийска ССР, а след това в нова Латвия. Близо 30 години е ръководил големи държавни предприятия. От 2008 г. е пенсионер. Владее руски, латишки и английски език. Пише и превежда поезия.


Публикации:


Поезия:

ЖЕСТОКОСТ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 38 март 2012