МОМЧЕТО, КОЕТО КИХАШЕ

Тодор Каракашев

(приказка)

Не само момичетата са любопитни. Има и момчета, които не им отстъпват, а това, за което се каня да ви разкажа, направо си ги превъзхождаше по любопитство. То непрекъснато зяпаше на всички страни - напред и назад, нагоре и надолу, наляво и надясно, насам и натам и на не знам къде си.
Веднъж зяпаше нагоре, макар че там нямаше нищо за зяпане, но то искаше да се увери, че там няма нищо за зяпане.
Докато зяпаше, една заблудена мушичка се вмъкна в носа му. Тя пък къде ли зяпаше, като го направи? Но по всяка вероятност вътре много й хареса, защото не пожела да си тръгне. Остана си в носа на момчето и започна да го гъделичка.
Кх! - кихна то.
Буболечката се стресна и се премести. С това пак го погъделичка и момчето отново кихна. Така тя всеки път се преместваше, а то всеки път кихаше. Скоро стана известно сред другите деца, които непрекъснато го караха да киха, макар че никой не се досещаше за причината. Просто приеха мисълта, че то притежава талант за кихане и започнаха да го гледат с възхита, а някои и с немалко завист.
Само дето на момчето това състояние започна все по-малко да му харесва. Например по време на някой суперстрашен филм внезапно кихваше на най-напрегнатото място и всички се стряскаха. А когато случайно заговореше някое момиче, което случайно му харесваше и искаше да й каже нещо мило - Кх! - кихваше. А никой не желае да му кихат в лицето и то точно когато очаква да му кажат нещо мило, нали? Развали си дори оценките, тъй като на всеки въпрос на учителите отговаряше с кихане, което те пък от своя страна приемаха като опит за измъкване поради ненаучен урок.
Последното, разбира се, нямаше как да остане скрито задълго.
- Я ми ела бе, калпазанин такъв! - подбра го баща му, като видя какво се случва в бележника на момчето.
- Кх!
- Какви са тия двойки и тройки, дето си ми ги наредил от горе до долу, тебе питам!
- Кх! Кх!
Тука бащата не издържа, тъй като си помисли, че момчето симулира или нещо още по- лошо - подиграва му се. В яда си му плесна един зад врата, нещо, което никога не беше правил до този момент. От шамара мушичката изпадна от носа на момчето и то спря да киха. Получи се странна картинка - бащата се ядосваше, а то се смееше. После нещата постепенно се оправиха и всички бяха много доволни, с изключение на мушичката. А на вас ще кажа това - внимавайте когато кихате и главно да гледате мушичка да не ви влезе в носа.