Анвари

Анвари (Аухад ад-Дин Али ибн Мохамед Харавани или Авхад ад-Дин Али ибн Махмуд, 1126-1189) e персийски поет и философ-суфи, дългогодишен панегирист на селджукския султан Санджар (1118-1158). Произхожда от небогато семейство. Получава образование в медресето „Мансурийе” в град Тус (Иран). Самостоятелно се занимава с математика, космогония, астрология, антична и източна философия, риторика и други науки. Писал газели. Майстор на касидата. Философските му касиди са предизвикали многобройни коментари. Елегията му „Сълзите на Хорасан” е една от най-красивите в персийската поезия. Автор на обширен „Диван”. Един от създателите на новия, риторичен („иракски”) стил в панегиричната поезия, която изцяло отхвърля в края на живота си и разобличава в специален стихотворен цикъл в жанра кита. В творчеството си осмива пороците на властниците. Cambridge History of Iran („Кембриджка история на Иран”) го нарича „една от най-великите фигури в персийската литература”. В последните години от живота си оставя придворната служба, отдалечава се от света, пише произведения и се задълбочава във философията на суфизма. Поезията му оказва значително влияние върху литературното творчество на Изтока.


Публикации:


За Анвари:

АНВАРИ/ автор: Абузар Eбрахими Торкаман/ брой 37 февруари 2012