ВИДЕНИЕ

Димитър Златев

Младият художник рисуваше икона. В професионалната му памет бяха запечатани хиляди картини и фрески, портрети и икони. Но сред тях го нямаше моделът на Неговата Мадона. Затова не искаше да ги копира – би доказал само техническата си сръчност.
Дълго и мълчаливо стоя пред грундираната дъска. Постепенно сред фрагментите на спомените от най-ранното му детство започна да се оформя един женски овал. Устните помръднаха и зашепнаха нещо неразбираемо, но толкова мило и песенно! Около косите кръжеше меко златно сияние, може би отражение от слънчев прозорец. Сред лицето бавно се откроиха две големи синьо-зелени очи, сякаш небето се оглеждаше в росата по пролетна детелина. Те бяха самата светлина и радост, и милувка. Оживялото видение кротко се наведе и допря страна до копринената му бузка. То, детето на още неосъзнатите спомени, инстинктивно се притисна до Нея.
Мигът спря. Видението беше свръхреално! Но той, Художникът, не го припозна в нито една от снимките на своето детство, макар татко толкова често да го бе фотографирал с мама. Снимките, в които плачеше или се кискаше, питаше или се учудваше, протягаше ръчички или се мръщеше. В повечето от тях мама беше в кадъра, съпреживяваше с него, живееше своето майчинство.
И ръката му с четката сякаш тръгна сама. Върху дъската оживяваха линии и форми, багри и отсенки, нежност и благост. Оживяваше предвечният спомен за Майката и Детето.
Върху синия фон, като че ли от зората на надиплената дреха, бавно изгря едно ореолено слънце. А допиращо се до него, лъчезареше друго, по-малко слънце. Не беше ли това Двойната звезда над библейския Витлеем, която овчарите и поклонниците видели като комета?…
В стаята бавно се здрачаваше. Радиото излъчваше поредната от многобройните си музикални пиеси. Някакъв настървен, твърд рок – електрическите китари виеха неистово, барабаните биеха в бесен екстаз…
Ала той не ги чуваше. Душата му бе препълнена с една непозната до днес, но и толкова своя, съкровена хармония на звукове и ритми, на линии и багри, на вътрешна светлина и прозрение. Младият Художник рисуваше икона. Своята Мадона.