Любица Петкович

Любица Петкович (Ljubica Petkovic) е родена през 1954 г. в село Сливово, в Александровски окръг, Сърбия. През 1987г. е завършила филологическия факултет в Белград в курс Обща литература и теория на литературата. Публикува поезия в няколко списания и съвместни издания, а самостоятелно „Къща от сънища”(1995), „Врата на покоя”(1997), „Лъчезарен кръст” (2001). Съавтор е на монографията „Народната библиотека на Крушевац” (2002), автор е на монографиите „Библиотеката на църквата в Лазарица”(2007) и „Църквата в Лазарица”(2009). Занимава се с изследвания - повечето са научни статии от областта на библиотекознанието и църковния живот в Крушевац, публикувани в периодични издания на Расинска област. От 2001 г. е главен редактор на списание „ Православна вяра и живот” - месечник за християнска култура и църковен живот, което се издава в Лазарица. Като експерт създава църковна библиотека в Лазарица и в неделя работи в нея с читатели; сътрудник е за разработване на мултимедийни презентации на Църквата. Член е на издателския съвет на Народната библиотека в Крушевац и на редакцията на вестник „Съвременна библиотека”. Живее в Крушевац и работи в Народната библиотека.


Публикации:


Поезия:

МАЙЧИНСКА/ превод: Ели Видева/ брой 36 януари 2012