Вихрен Чернокожев

Вихрен Чернокожев е роден през 1951 г. в Пловдив. Завършил е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология” (1973). Доктор по филология (1980), тема на дисертацията: “Димитър Подвързачов. Жизнен и творчески път”.
Ст.н.с. д-р в Института за литература при БАН (1990). Зам.-директор на Института за литература от 2000 г. Член на Сдружението на българските писатели.
Литературен историк и критик с научни публикации в областта на: нова и съвременна литература; история на българската смехова култура; литературна критика; история на литературния периодичен печат; политика и литература. Съставител и редактор на множество сборници.
Автор на книгите:
“Безпощадният мечтател: Страници за Димитър Подвързачов” (София: Наука и изкуство, 1986. – 186 с.);
“Българският смях: Очерци и портрeти” (София: Български писател, 1994. – 224 с.). – Отличена с Национална награда “Райко Алексиев”;
“Врати към смисъла” (София, 2000; София: ЛИК. – 180 с.);
“Другият бряг на думите” (София: Балкани, 2004. – 144 с.).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК: ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ/ брой 4 декември 2008