Анна Каландадзе

Анна Павловна Каландадзе (15.12.1924 - 11.03.2008), грузинска поетеса и преводач, е родена в село Хидистави, Чохатаурски район. Завършва филологическия факултет на Тбилиския държавен университет - специалност изтокознание (1946). Първите си стихове публикува през 1946 г., а първият й сборник „Лексеби” („Стихове”) е издаден през 1953 г. Поетични сборници на Каландадзе излизат през 1957, 1960, 1967, 1972, 1976 г. и в следващи години. Пише в традицията на грузинската класическа лирика - стихове за любовта, природата, съвременността (сборници: „Стихове”, 1967, „50 години Октомври”, 1967, „Мравалжамиер”, 1972, „Малката клонка”, 1973, „Лирика”, 1985). От 1998 г. е главен научен сътрудник в Института по езикознание. Превежда руски и чужди поети. Стиховете й са преведени на руски, английски, френски, полски и други езици. Лауреат на наградата „Галактион Табидзе” и държавната награда „Шота Руставели”. Кавалер на ордена на Честта. Умира на 83 г. Погребана в Пантеона на писателите и обществените дейци в планината Мтацминда.


Публикации:


Поезия:

ЛОВЕЦЪТ МРАЧНО И БЕЗДАРНО…/ превод: Марко Марков/ брой 35 декември 2011