Велко Стамболия

Велко Стамболия (Вељко Стамболија) е роден на 13.05. 1953 г. в град Глина, Баня, Югославия. Начално училище е завършил в Сини Бенковац и Петрина. Гимназия също е завършил в Петрина, после постъпва във Филологическия факултет в Белград и се дипломира в отдела за югославска литература и сърбохърватски език. Получава диплома за учител по литература и език. Работи в средни и основни училища в Глина, Сисак, Крушевац. С литература, журналистика и публицистика се занимава от училище, интензивно - по време на следването си, активно - по време на разпадането на Югославия,особено след падането на република Сръбска Крайна, която трябва да напусне, както и родния си град Глина, за да намери щастие и мир в майката Родина Сърбия. По време не трудовия си път работи като поет, литературен критик, рецензент, есеист и журналист в много югославски и сръбски списания: “Нова реч”, „Сръбски глас”, „Тук”, „Лидер”, „Багдала”, „Културни маршрути”, редактор в списание „Родина”, текущ редактор в списание „Моравска лира”, член на редакцията на детското списание „Багдала за деца”. Един от основателите и вицепрезидент на сръбското културно дружество „Сава Маркал” в Топуск, което отразява културното и артистичното творчество на сърбите извън Сърбия в бивша Югославия, които в момента работят в майката Родина Сърбия. Велко Стамболия е публикувал четири стихосбирки: „Вълче време”, „Майски молитви”, „Душа без роден край”, „ От първо лице”. Издал е „Дневник на припознаването”- избрани стихове, „Незаличени следи” - антология със стихове. Подготвя книга с литературни прегледи, интервюта, литературна критика и есета.


Публикации:


Поезия:

ДОБРЕ Е ДА ИМАШ КЪЩА/ превод: Ели Видева/ брой 35 декември 2011