Андрей Ге

Андрей Гe (Анатолий Андреевич Герасименко) e роден на 9.04.1935 г. в град Владикавказ. Член на Съюза на писателите на Русия и Висшия творчески съвет на МГО на СПР. Завършил е химическа защита във Военната академия, както и Казанския химико-технологичен институт (задочно). Служи 37,5 г. в армията, полковник в оставка, доктор на техническите науки, професор. Установил делови творчески контакти с научни сътрудници с държавните музеи на М.Ю. Лермонтов в Пятигорск, Москва, Тархани, Таман. Действителен член на най-старото в Русия Кавказко планинско общество. Автор на книгите “Божественият певец” (2001 и 2003), “Син на страданието” (2002), “Пленник на честта” (2004), “Обичам Отечеството…” (2004), “Неведомият избраник” (2006), “Музи на вдъхновение” (2007), “До Машук. Ретроспектива на гибелта на М.Ю. Лермонтов” (2011).


Публикации:


За Андрей Ге:

СЪДБАТА НА ПОЕТА/ брой 34 ноември 2011