Отто Фернандес

Отто Фернандес (Otto Fernandez), кубински поет, е роден през 1934 г. Бил е главен редактор на сп. UNION - орган на кубинския писателски съюз UNEAC.


Публикации:


Поезия:

ПОКОЛЕНИЕТО НА ПЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ/ превод: Никола Инджов/ брой 34 ноември 2011