ИЗ “ПЕСЪЧИНКИ – ЖИВОТИНКИ”

Иван Радоев

* * *

Лакеят вече получи орден за доблест.
Народът вече ставаше общество.


* * *

Времето сложи примка
върху врата на живия класик
И ритна дебелия том под нозете му.


* * *

Интересно, след още двайсет века
кои ще са средните векове?


* * *

- Прости ми, че те вкарвам в грях. –
каза жертвата на палача.


* * *

Бъди оптимист!
Винаги, когато гледаш давещия се,
вярвай, че той се къпе!


* * *

Жена, твоята сила над мене,
е в моята слабост към тебе.


* * *

Слепецът вижда чрез тоягата си.
Потисникът чрез страха ни.
Хитрият си отваря очите и живее.
Борещият се вижда и умира.
Колко бавно проглежда народът!


* * *

Кралю, вчера едно друго дете каза,
че си много хубаво облечен.


* * *

В гората шушукаха:
- Издигнали едно младо дъбче
за дръжка на брадва.


* * *

Не ме прегръщай,
не мога да те ударя!


* * *

Разрушаването на дружбата
между вълка и агнето
е ревизионизъм.


* * *

Ако имаш две ризи,
съблечи и съседа си!


* * *

Убиецът не се призна за виновен,
понеже изпълнявал чужда воля
без нежелание.


* * *

Претърсиха главата му.
Иззеха всички съмнителни мисли.
На процеса се установи, че са верни.
И го осъдиха
поради липса на доказателства.


* * *

Обичам те, мила Българийо,
както еничар не те е обичал!


* * *

Живот без пот.
Цитираме и умираме.


* * *

Ако поезията не остарее,
тя не може да стане вечна.
Иначе умира млада.


* * *

Когато убиваме някого бавно,
той става жертва на живота.
Не е нужно да мием ръцете си.


* * *

Малкото пате счупи черупката
и погледна звездния похлупак:
“Виж ти, уж излязох навън,
а пак съм вътре!”


* * *

За мъртвия или добро, или нищо!
И за него ли?


* * *

Народът седна
и написа една народна песен.


* * *

Не обличай метафора върху метафора!
Не си гардероб!


* * *

Смъртта издигна живия класик
за най-безсмъртна личност на деня.


* * *

Поетесата написа стихотворение
и се предложи за печат.


* * *

Зайчето написа басня
срещу вълка.
Вълкът я прочете и рече:
“О, горкото!”


* * *

Той
имаше всички възможности,
но
нямаше възможност да може.


* * *

Той беше велик, смел и всевиждащ.
Оказа се, че сме били
глупави, страхливи и слепи.


* * *

- Питаш ли ме как си вадя хляба? –
рече фурнаджийската лопата.


* * *

И си запушвай нослето,
като минаваш през розите! –
рече порът на малкото порче.


* * *

Народът е храбър,
но хората са страхливи.


* * *

Нещата трябва да ги променим
така,
че след като останат
същите,
да не смеем повече да мислим
за промяна!