О, Господи!

Трифон Митев

***

На Димитър Данаилов

О, Господи!
Стиха му чувам…
Тъй много
искам да е жив,
че гробът му
покълнал е
във мене…