Пьотр Палиевски

Пьотр Василиевич Палиевски (Петр Васильевич Палиевский), изтъкнат руски литературовед, критик, доктор на филологическите науки (1992) е роден на 1.051932 г. в Смоленск в семейството на инженер, в годините на войната заедно със семейството си е закаран на работа в Германия, после се връща в Москва. Завършва филологическия факултет на МГУ (1955). От 1958 г. работи в ИМЛИ на АН на СССР в Москва. Публикува от 1959 г. «Почвенник».Трудове в областта на руската класическа и американската литература, творчеството на Пушкин, Лев Толстой, актуални проблеми на литературата. През 60-70-те участва активно в руското патриотично движение, един от създателите на “Руския клуб” и Съветско-българския клуб на творческата младеж, където се обединяват много от бъдещите видни руски идеолози. Полемизира със структуралистите, възприема авангарда като профанация и подмяна на културата. Основен докладчик на известната дискусия «Класиката и ние» (ЦДЛ, 1977). Книги: «Теория на литературата» (в 3 тома, 1962-1968), «Пътищата на реализма: Литература и теория» (1974), «Руски класици: Опит за обща характеристика» (1987), „Шолохов и Булгаков” (1999), „Из изводите на ХХ век” (2005). Произведенията му са преведени в Англия, Германия, Франция, Италия, Полша, Германия, САЩ, Китай, Южна Корея, Япония и други страни.Чете лекции в различни университети на Европа и Америка. Заместник-директор на Института за световна литература към РАН (1977-1995). Умира на 88 години на 8 октомври 2019 г.


Публикации:


Публицистика:

М. А. БУЛГАКОВ/ брой 31 юли 2011